Wat is een VvE

Iedere appartementseigenaar is verplicht lid van de Vereniging van eigenaren. De VvE behartigt de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren. De VvE is verantwoordelijk voor en heeft de zeggenschap over de gemeenschappelijke delen van het gebouw en de grond die bij het gebouw hoort. Het beheer komt in hoofdzaak neer op het beslissen over onderhoud en gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten. De VvE neemt o.a. beslissingen over het onderhoud, de servicekosten en nutsvoorzieningen. 

 

De VvE heeft verschillende organen:

  • De Vergadering van eigenaren

Dit is het hoogste orgaan van de VvE. Alle eigenaren zijn gebonden aan de besluiten die de VvE in de vergadering neemt. De gezamenlijke vergadering van de appartementseigenaren vindt minimaal één keer per jaar plaats.

  • Het bestuur/de administrateur

De wet stelt het aanstellen van een bestuur/administrateur verplicht. Het bestuur/de administrateur is het uitvoerend orgaan van de VvE. De taken van het bestuur/de administrateur zijn onder andere: het opstellen van begrotingen, het beheren van financiële stukken, het uitschrijven van vergaderingen en het afsluiten van verzekeringen. Het bestuur/de administrateur wordt door de vergadering van eigenaren benoemd. De bestuurder/administrateur kan mede-appartementseigenaar zijn, maar ook een extern persoon of kantoor, zoals een makelaar of een administratie-/beheerkantoor. De gekozen bestuurder/administrateur voert de besluiten uit die tijdens de vergadering van eigenaren zijn genomen. Het bestuur/de administrateur kan ook door de vergadering van eigenaren worden ontslagen.